ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Δημοτικό Σχολείο Κωδικός   Δημοτικό Σχολείο Κωδικός
24ο Αθηνών 050458Φ   140ο Αθηνών 051105Α
25ο Αθηνών 050516Α   141ο Αθηνών 051106Τ
34ο Αθηνών 050525B   142ο Αθηνών 051108Η
39ο Αθηνών 050459O   148ο Αθηνών 051464Ν
44ο Αθηνών 050444B   152ο Αθηνών 051475Β
46ο Αθηνών 050533I   173ο Αθηνών 520958Β
48ο Αθηνών 050948Z   174ο Αθηνών 051361Λ
65ο Αθηνών 050915O   1ο Ν. Φιλαδέλφειας 050461Κ
79ο Αθηνών 050826Θ   2o Ν. Φιλαδέλφειας 050462Δ
88ο Αθηνών 051641Ι   3ο Ν. Φιλαδέλφειας 050463Χ
101ο Αθηνών 050509Μ   4ο Ν. Φιλαδέλφειας 050464Π
109ο Αθηνών 050454Φ   5ο Ν. Φιλαδέλφειας 050483Μ
112ο Αθηνών 050512Α   6ο Ν. Φιλαδέλφειας 050482Σ
113ο Αθηνών 050513Τ   7ο Ν. Φιλαδέλφειας 051107Ν
129ο Αθηνών 051090Ξ   8ο Ν. Φιλαδέλφειας 051360Ρ
130ο Αθηνών 051091Θ   9ο Ν. Φιλαδέλφειας 051722Ι
132ο Αθηνών 051259Υ   1ο Ν. Χαλκηδόνας 050421Ζ
139ο Αθηνών 051261Ο   2ο Ν. Χαλκηδόνας 050951Τ
      8ο Ειδικό Αθηνών 050908Β
         
Νηπιαγωγείο Κωδικός   Νηπιαγωγείο Κωδικός
1ο Αθηνών 050452Ι   133ο Αθηνών 051767Η
2ο Αθηνών 050514Ν   142ο Αθηνών 520906Ο
3ο Αθηνών 050521Β   143ο Αθηνών 051022Ν
30ο Αθηνών 050783Ω   144ο Αθηνών 051024Α
36ο Αθηνών 050856Ρ   145ο Αθηνών 051627Η
38ο Αθηνών 050785Μ   1ο Ν. Φιλαδέλφειας 050460Π
62ο Αθηνών 051011Ω   2ο Ν. Φιλαδέλφειας 050774Ψ
74ο Αθηνών 051198Κ   3ο Ν. Φιλαδέλφειας 050844Κ
75ο Αθηνών 051199Δ   4ο Ν. Φιλαδέλφειας 050854Ε
81ο Αθηνών 051288Λ   5ο Ν. Φιλαδέλφειας 050479Ε
97ο Αθηνών 051395Υ   6ο Ν. Φιλαδέλφειας 051200Γ
98ο Αθηνών 051396Ξ   7ο Ν. Φιλαδέλφειας 051569Γ
99ο Αθηνών 051397Θ   8ο Ν. Φιλαδέλφειας 051824Ρ
100ο Αθηνών 051398Β   9ο Ν. Φιλαδέλφειας 051884Λ
110ο Αθηνών 051494Χ   1ο Ν. Χαλκηδόνας 050982Χ
113ο Αθηνών 051554Ξ   2ο Ν. Χαλκηδόνας 051197Π
121ο Αθηνών 051572Π