ΧΑΡΤΕΣ

Στη δικαιοδοσία του Γραφείου μας υπάγονται 33 δημόσια δημοτικά σχολεία, 33 δημόσια νηπιαγωγεία, καθώς επίσης 5 ιδιωτικά δημοτικά σχολεία και 7 ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Κάντε κλικ στο Περισσότερα... για να δείτε χάρτες των περιοχών που βρίσκονται τα σχολεία μας.

Περισσότερα...

 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Κάντε κλικ στο Περισσότερα... για να δείτε στοιχεία επικοινωνίας με τα σχολεία μας (δημόσια και ιδιωτικά, δημοτικά και νηπιαγωγεία).

Περισσότερα...

Κάντε κλικ στο Περισσότερα... για να δείτε τους κωδικούς των σχολείων μας.

Περισσότερα...

Κάντε κλικ στο Περισσότερα... για να δείτε συνδέσμους με ιστοσελίδες των σχολείων μας.

Περισσότερα...

.....................................................................................................................

Κάντε κλικ στο Περισσότερα... για να δείτε τα όρια  του σχολείου που σας ενδιαφέρει

Περισσότερα...

..................................................................................................................

Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)    

 Περισσότερα...