ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

10/06/2010 (Η Εγκύκλιος περιέχει έγγραφα που αφορούν και τα ιδιωτικά σχολεία) 20η Εγκύκλιος

 Κάντε κλικ (αριστερό για άνοιγμα, δεξί για αποθήκευση) σε όποιο από τα έγγραφα σας ενδιαφέρει.

Για να δείτε ορισμένα έγγραφα χρειάζεστε το Acrobat Reader που είναι διαθέσιμο εδώ.

Σημαντική σημείωση: Μπορείτε να αναζητήσετε παλαιότερες εγκυκλίους, διάφορα έγγραφα και ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή, στέλνοντάς μας
e-mail.

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

23/062010 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Απογραφή εκπαιδευτικών

 


 

  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ