ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Δημόκριτος http://www.demokritos.gr
Ελληνική Μαθηματική Εταιρία http://www.hms.gr
Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αστεροσκοπείου Aθηνών  http://www.gein.noa.gr/