ΞΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

Βρετανικό Μουσείο http://www.thebritishmuseum.ac.uk
Κέντρο G. Pompidou Παρίσι http://www.cnac-gp.fr
Λούβρο http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp  
Μουσείο του Λονδίνου http://www.museum-london.org.uk
Web Museum http://sunsite.unc.edu/wm
Μουσείο της Επιστήμης http://www.mos.org