ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Lawnet http://www.lawnet.gr 
Αμερ. Αρχαιολογική Σχολή http://www.ascsa.edu.gr
Α.Π.Θ. http://www.lib.auth.gr
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου http://www.book.culture.gr
Δημόκριτος  http://www.lib.demokritos.gr
Δήμος Θεσσαλονίκης http://www.thessalonikicity.gr/Ypiresies/Libraries
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  http://www.ekt.gr
Μουσική Βιβλιοθήκη "Λίλιαν Βουδούρη"  http://www.mmb.org.gr/
Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδας  http://www.myriobiblos.gr