ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.gsrt.gr/
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας http://www.grnet.gr/
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή http://www.efpolis.gr/
Αθλητισμού http://www.sport.gov.gr
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού http://www.gnto.gr
Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr
Πληροφοριακών Συστημάτων http://www.gsis.gov.gr
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων http://www.ggka.gr