ΒΙΒΛΙΑ & ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ

Εγκυκλοπαίδεια http://www.encyclopedia.com
Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάννικα http://www.eb.com
Wikipedia http://www.wikipedia.org/