ΝΟΜΟΙ

 Ν. 682/77 "Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων"

 Ν. 1566/85 "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

 Ν. 1824/88 "Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"

 Ν. 2327/95 "Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"

 Ν. 2413/96 "Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση & άλλες διατάξεις"

 Ν. 2525/97 "Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις"

 Ν. 2683/99 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις"

 Απόσπασμα Ν. 2725/99 "Θέματα αναπληρωτών"

 Ν. 2817/00 "Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις"

 Ν. 2834/00 "Ρύθμιση θεμάτων διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

 Ν. 2909/01 "Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις"

 Ν. 2943/01 "Πρόσληψη αναπληρωτών για το πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας"

 Ν. 2986/02 "Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις"

 Ν. 3027/02 "Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και άλλες διατάξεις"

 Ν. 3068/02 "Συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις"

 Ν. 3075/02 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις"

 Απόσπασμα Ν. 3149/03 "Σχολικές επιτροπές"

 Ν. 3194/03 "Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις"

 Ν. 3205/03 "Μισθολογικές ρυθμίσεις υπαλλήλων και δημοσίων λειτουργών..."

 Ν. 3213/03 "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών..."

 Ν. 3232/04 "Κοινωνική ασφάλιση και άλλες διατάξεις"

 Ν. 3234/04 "Αναπροσαρμογή των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις"

 Ν. 3255/04 "Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των βαθμίδων"

Ν. 3260/04 "Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης"

Ν. 3454/06 "Ενίσχυση της οικογένειας και άλλες διατάξεις"

Ν. 3467/06 "Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

Ν. 3475/06 "Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις"

Ν. 3518/06 "Υποχρεωτική φοίτηση νηπίων στα Νηπιαγωγεία"

      Ν. 3528/07 Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας

  Ν. 3699/08 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες

 

Ν. 3848/10  - Αναβάθμιση του ρόλου του εκπ/κού, καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας           στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις (19-05-2010)

 

 ΣΥΝΤΑΓΜΑ

 Το Σύνταγμα της Ελλάδας

 

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 Π.Δ. 398/95 "Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής των στελεχών..."

 Π.Δ. 8/95 "Αξιολόγηση Μαθητών"

 Π.Δ. 50/96 "Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας..."

 Π.Δ.100/97 Τροποποίηση ΠΔ 50/96

 Π.Δ.140/98 "Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας..."

 Π.Δ.200/98 "Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων"

 Π.Δ. 201/98 "Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων"

 Π.Δ. 166/00 "Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων"

 Π.Δ. 4/01 "Σύνθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας..."

 Π.Δ. 25/02 "Αναπροσδιορισμός των προσόντων και κριτηρίων επιλογής των στελεχών..."

 Π.Δ. 1/03 "Υπηρεσιακά Συμβούλια..."

 Π.Δ. 47/06 "Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού..."

 
 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ-ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 12/03 ΓΛΚ "Εφαρμογή Ν. 3205/03 περί μισθολογικών ρυθμίσεων..."

 7/06 "Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών"

 8/06 "Διάταξη σχετικά με τον καθορισμό προϊόντων στα κυλικεία..."

 Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών & των Στελεχών της Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του Π.Ι.

 


Κάντε κλικ (αριστερό για άνοιγμα, δεξί για αποθήκευση) σε όποιο από τα παραπάνω έγγραφα σας ενδιαφέρει.

Για να δείτε ορισμένα έγγραφα χρειάζεστε το Acrobat Reader που είναι διαθέσιμο εδώ.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ