ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

  κ.  Mελέτης Δημήτρης:  τηλ. 210-8661662

2102793900

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Α΄  τηλ. 210-8661921

 κ.   Βάσω

 •  Άδειες πάσης φύσεως (αναρρωτικές-κύησης-λοχείας-μητρότητας-ειδικές)
 • Εκπαιδευτικές άδειες (ανανεώσεις-χορηγήσεις)
 • Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
 • Στατιστικά έναρξης-λήξης
 • Πίνακες ΥΠΔΜΘ
 • Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
 • Προγραμματισμός Ολοήμερου(Πίνακες)
 • Εντολές για επιδόματα
 • ΟΣΚ
 • Δυναμολόγιο  (Ενημέρωση)
 • Survey


 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Γ΄    τηλ. 2108661982 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

       κ. Μαρίνα Καντά-Παγώνη   

 

  κ.  Φωτεινή

 

       κ. Λιοπύρη Κωνσταντίνα

  

 • Μισθοδοσία εκπαιδευτικών
 • Προϋπηρεσίες
 • Βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας
 • Επιδόματα
 • Βεβαιώσεις αποδοχών
 • Περικοπές αποδοχών
 • Απεργίες
 • Γραφική ύλη
 • Μισθώματα
 • Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών
 • Μισθολογικά κλιμάκια
 • Φ.Μ.Π.
 • Ηλεκτρονική καταχώρηση (Αναπληρωτών - Δυναμολογίου)

ΓΡΑΦΕΙΟ  Ε΄ τηλ. 210-8661883

 κ.   Χρήστος

 κ.   Γιάννης

 •  Μεταθέσεις
 • Συντάξεις
 • Αποσπάσεις Εξωτερικού
 • Αλφαβητικές Καταστάσεις
 • Αποσπάσεις εντός - εκτός
 • Απογραφή
 • e-data

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Ζ΄  τηλ. 210-8661883

 κ.   Βάια

κ.   Φλωρεντία

κ.   Σωτηρία

 •  Άνοιγμα καρτελών
 • Ενημέρωση καρτελοθήκης
 • Προαγωγές
 • Μονιμοποιήσεις εκπ/κών
 • Ωράριο ειδικοτήτων Ολοήμερου
 • Ολοήμερα σχολεία
 • Υπεύθυνοι Ολοήμερου
 • Ωράριο ειδικοτήτων κανoνικού προγράμματος
 • Ξενόγλωσσα βιβλία

 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   κ.  Καντά- Παγώνη Μαρίνα  τηλ. 210 - 8661982

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Β΄   τηλ. 210-8620936

 κ.   Βαρβάρα 

 • Αποστολή - Παραλαβή Π.Μ.
 • Εισερχόμενα-Εγκύκλιοι
 • Σύσταση νέων οργανικών θέσεων
 • Οργανικά κενά-Οργανικά υπεράριθμοι
 • Δυναμολόγιο
 • Μεταβολές εκπ/κού προσωπικού
 • Λειτουργικά κενά-Λειτουργικά υπεράριθμοι
 • Σχολικοί Τροχονόμοι
 • Τ.Ε. - ΣΜΕΑ- Τμήματα Υποδοχής-
 • Καθαρίστριες
 • Σχολικές  Επιτροπές
 • Κοινόχρηστα
 • Σχολικές εκδρομές
 • Ειδικό βοηθητικό προσωπικό
 • Κατ'  οίκον διδασκαλία
 • Παράλληλη στήριξη
 • Δακτυλογράφηση Η/Υ

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Δ ΄   τηλ. 210-8661588

 κ.   Βερονίκ

 • Ιδιωτική Εκπαίδευση

 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  Στ  ΄   τηλ. 210-8661771

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 • Γεώργιος Σαλαμούρας (3ης περιφέρειας), τηλ. 210-8661346
 • Λαμπροπούλου Κατερίνα (1ης περιφέρειας), τηλ. 210-8661771
 • Παναγιώτης Πήλιουρας (2ης περιφέρειας), τηλ. 210-8661915
 • Βασιλείου Ποτούλα-Σπυριδούλα  (5ης περιφέρειας), τηλ. 210-8661771
 • Βούκανου Μαρία  (8ης περιφέρειας), τηλ. 210-8661771
 •  Γραμματεία: Αθανάσιος Καζάνης, τηλ. 210-8661771

ΓΡΑΦΕΙΟ  Η ΄   τηλ. 210-8661588

 κ.   Έφη

 • Πρωτόκολλο
 • Αρχειοθέτηση


 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πατησίων 187, 112 53 Αθήνα      
FAX:210-8661455 
E-mail:
mail@4grpe-a-athin.att.sch.gr

 

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ

Κάντε κλικ στο Φόρμα επικοινωνίας... για να στείλετε ηλεκτρονικά κάποιο αίτημα, πρόβλημα ή παρατήρησή σας.

  Φόρμα επικοινωνίας...